החל מ 1 ביולי 2015 חלה חובת הנגשת מידע לאנשים עם מוגבלות

חברים שלום
להלן מאמר פרי עטי שפורסם היום 14-06-2015 בעיתון האינטרנט News1

חובת הנגשה מידע לציבור אנשים עם מוגבלות
סמל נגישות בצבע ירוק על מקלדת

החל מ 1 ביולי 2015 – מידע הנמסר לציבור אודות כל שירות ציבורי וכחלק ממנו – חייב להיות מונגש

הפרת תקנה זו מהווה עוולה אזרחית ותגרור אחריה קנס של 50,000 ₪ ללא הוכחת נזק (61,000 ₪ כולל הצמדה).

מאת עו"ד איתן עמרם:

רקע

אוכלוסיית האנשים עם מוגבלות מוגדרת כקבוצת המיעוט הגדולה ביותר בעולם, והיא מונה למעלה ממיליארד בני אדם ומהווה בין 10% ל-15% מאוכלוסיית העולם. ע"פ נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, חיים כיום בישראל מעל 1,600,000 אנשים עם מוגבלות (פיזית, חושית, שכלית, נפשית ומוגבלות כתוצאה מתחלואה כרונית) שהם מעל ל-  20%   מהאוכלוסייה. כ- 800,000 מהם הינם אנשים בגילאי העבודה 20-64 המהווים כ 18% מהאוכלוסייה.

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות – תשנ"ח 1998 –  מגדיר את זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ומחויבותה של החברה בישראל להגן על זכויות אלו, מתוך הכרה שאדם נברא בצלם ועל עקרון השוויון וכבוד הבריות. מטרת החוק הינה להגן על כבודו של האדם עם מוגבלות ועיגון זכותו להשתתף באופן שוויוני ופעיל בחברה בכל תחומי החיים, תוך מתן מענה הולם לצרכיו המיוחדים בצורה שתאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד תוך מיצוי מלא יכולתו.

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) תשע"ג-2013 פורסמו ב- 25/4/2013 ונכנסו לתוקף ב- 25/10/2013. התקנות תוקנו מכח חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998, ובכך משלימות סט של תקנות נגישות. להמשיך לקרוא החל מ 1 ביולי 2015 חלה חובת הנגשת מידע לאנשים עם מוגבלות

ערב עיון בנושא הנגשת אתרי אינטרנט-הלכה למעשה שיתקיים בתאריך 10.05.2015

ביום 25 באוקטובר 2013 נכנסו לתוקפן "תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע'ג-2013",

התקנות קובעות כי החל מיום 25 באוקטובר 2015 אתר אינטרנט חדש או חלק מאתר אינטרנט קיים המספק שירות ציבורי או מידע על אודות שירות ציבורי לכלל הציבור, (לרבות מסמכים, דפים, יישומים וכל מידע אחר המועבר באמצעות האינטרנט) חייב בהנגשת המידע החדש המועלה לרשת.

בערב העיון נסקור את התקנות הרלוונטיות ונציג פתרונות מעשיים להנגשת אתרי אינטרנט ותכנים נוספים (מסמכי WORD, PDF, הוספת כתוביות לסרטי וידאו וכו') בצורה מהירה ובעלות כלכלית נמוכה.

ערב העיון יתקיים ביום 10.05.2015 בין השעות 16:30 עד 19:30 ב"בית הפרקליט" דניאל פריש 10, תל אביב.

להתאמות מיוחדות ניתן ליצור קשר עם עו"ד איתן עמרם, במייל eitan.amram@gmail.com עד לתאריך 01.05.2015.

ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, אולם מותנית ברישום מראש. ההרשמה באתר מחוז תל-אביב והמרכז www.tabar.org.il או בטלפון 03-6953300

מעבר לסרגל הכלים